Dnes je: 27. 10. 2021

Nejbližší významný den:
12. 11. Dajda

Svátek má:

28. - 31. 10. 2021 Podzimní výprava do Velké Úpy

Přihlašování:

login:

heslo:

Pro zobrazení článků určených jen pro členy zadejte jméno i heslo přezdívku Verči
Nejnovější fotky:


BIMBRLOVA KNIHA REKORDŮ

Na začátku roku 2011 zřizujeme pro potěchu všech Bimbrlat tuto knihu rekordů (knižní i elektronickou), která se bude řídit následujícími pravidly.

 

1. Právo na zápis může uplatnit každý řádný člen oddílu Bimbrlata.
2. Lze se ucházet pouze o zápis rekordu měřitelného či jednoznačně porovnatelného.
3. Rekordní pokus se zpravidla provádí po oddílové schůzce a nebo na akcích oddílu, dle dohody s vedoucími.
4. Při prvním pokusu o zápis je vedoucím vybrán jiný člen oddílu (soupeř), který provádí disciplínu současně s tím, kdo pokus o rekord nahlásil. V případě, že lepší výkon má "soupeř", není pokus uznán a zapsán.
5. Stejná pravidla dle bodu 1. - 3. plati i při pokusu o zlepšení rekordu. V tomto případě provádí pokus soutěžící sám, bez "soupeře". Případně překonaný rekord je z Knihy rekordů vymazán a nahrazen novým.
6. Za zápis do knihy rekordů získávají členové oddílu body do celoročního bodování.

 

 


Oddílová štafeta na 24 hodin

Zadání: po předem vyznačených okruzích (případně pomocí GPS navigace) ujít co nejvíce kilometrů. Soutěžící si na startu předávají předmět (ve smyslu štafetového kolíku).

Rekord:

Bimbrlata          99,99 km            17.9.2011

 


Přesah z lavičky

Zadání: soutěžící stojí na lavičce nebo židli, nohy musí mít napnuté, bez sebemenšího pokrčení. Soutěžící se předkloní a měří se vzdálenost od hrany desky na které soutěžící stojí k nejdelšímu prstu.  Předklání se soupaž - oběma rukama.

Rekord:

Sabuslava          18 cm            5.2.2011

 Zdéna                  24 cm           2.4.2014   


Stání na jedné noze

Zadání: Stání na jedné noze. Tělo soutěžícího se nesmí ničeho dotýkat, nesmí se ničeho dotknout rukami, nesmí si vyměnit nohu, nesmí si položit zdviženou nohu na druhou nebo se o ni např. chodidlem opřít.

Rekord:

Anička                 80 minut                5.2.2011

 


Uzlování

Pravidla:  soutěžící stojí ve stoji vzpřímeném, uzlovačku běžných rozměrů má položenou před sebou na zemi (nezkříženou).

 

uzel jméno čas (s) datum
Ambulantní spojka Mamča 3:67  19.1.2011
Dračí smyčka Bohouš 3:96  19.1.2011
Lodní uzel Anička 1:93  19.1.2011
Zkracovačka Anička 5:68  19.1.2011
Škotová spojka Dominik 4:89  19.1.2011
Rybářská spojka Sabča 9:95  19.1.2011
Liščí smyčka Dominik 1:67  19.1.2011
       

 

 

Kontakt:
Mladí ochránci přirody BIMBRLATA, Na Trati 141, 551 02 Jaroměř 3
IČ: 22743235, účet: Fio banka: 2800281372/2010
e-mail: info@bimbrlata.cz
webmaster: mm@ensis.cz


© ENSiS 2011    
| Penzion Expanze Jaroměř | Baskeťáci Josefov | Jaroměř - Josefov |